Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna Novosti Očitovanje na JMIENS Udruženja autoškola pri HGK

Očitovanje na JMIENS Udruženja autoškola pri HGK

05.07.2017. // 17:14

Kliknite za veću fotografijuAko nemate namjeru propisati ili donijeti minimalnu cijenu rada JMIENS i osigurati kvalitetan rad autoškola, a vidim da nemate, molio bih Vas u ime struke i Udruge Hrvatske autoškole da prijedlog koje je izradilo Udruženje autoškola pri HGK i proslijedilo vam Nacrt prijedloga Pravilnika o elementima za određivanje cijene nastavnog sata za nastavne predmete Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom u ovakom obliku ne uzimate u obzir i odbacite jer je to lakrdija, to nije ono što mi želimo. Nisu nam potrebne nove komedije u režiji pojedinaca. Žalosno je da se zakon donosi na ovakav način.

 Poštovani, 

Ako nemate namjeru nadležni propisati ili donijeti minimalnu cijenu rada JMIENS  i osigurati kvalitetan rad autoškola, a vidim da nemate, molio bih Vas u ime struke i Udruge Hrvatske autoškole da prijedlog koje je izradilo  Udruženje autoškola pri HGK i proslijedilo vam Nacrt prijedloga Pravilnika o elementima za određivanje cijene nastavnog sata za nastavne predmete Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom u ovakom obliku ne uzimate u obzir i odbacite jer je to lakrdija, to nije ono što mi želimo.
Nisu nam potrebne nove komedije u režiji pojedinaca.
Žalosno je da se zakon donosi na ovakav način.

 U članku 202. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:

 4. najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, lizingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije vozila do 10 godina starosti, A1, A2, A, AM kategorije do 15 godina starosti a za ostale kategorije vozila do 20 godina starosti.

V. OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH ODREDBI

Člankom 14. se mijenja članak 202.  točka 4. važećeg Zakona,

 Ova tvrdnja nadležnog ministarstva nije točna ili to oni neznaju?

-     Uz obveznu tehničku ispravnost vozila koja se podrazumijeva podiže se granica dopuštene starosti vozila sa 7 na 10 godina za B kategoriju, što je i zakonska porezna granica za plaćanje godišnjeg poreza na cestovna motorna vozila, čime će se omogućiti veći izbor, lakša, brža i ekonomičnija zamjena vozila za potrebe osposobljavanja, niža stopa ili duže razdoblje amortizacije, a time i rashodi poslovanja autoškola. Posebno treba istaknuti da se time manjim autoškolama koje posluju u manjim sredinama olakšava zadržavanje postojećeg voznog parka odnosno omogućava dopunski izbor prilikom zamjene vozila.

 -         Od 01. 01. 2017. godine na snagu je stupio Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, kojim se propisuje obveze plaćanja poreza na cestovna vozila prilikom registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole.

Zakonom se također propisuje kako je dokaz o plaćenom porezu uvjet za pristupanje vozila postupku registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole.
Slijedom navedenog od 01. 01. 2017. godine neće biti moće obaviti registraciju vozila, ukoliko vlasnik odnosno korisnik vozila tu obvezu nije ispunio.
Porez se plaća za osobne automobile do 10 godina starosti, kao i za motocikle, četverocikle i lake četverocikle bez obzira na starost vozila.

Podsjetio bih nadležne da bi bilo lijepo da su nešto korisno uradili na ovim izmjenama i za autoškole a za to imate temelje.

Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, kojim se propisuje obveze plaćanja poreza na cestovna vozila u članku 12. propisuje i tko može biti oslobođen toga poreza.
Rasteretite nas gdje možete pokažite da to i želite.

Članak 12.
(1) Porez na cestovna motorna vozila ne plaća se na vozila Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na vozila tijela državne uprave, na vozila zdravstvenih ustanova, vatrogasnih jedinica, diplomatskih i konzularnih predstavništava i stranoga diplomatskog osoblja, na posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnost za prijevoz umrlih i taksi-službu te vozila prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom. ( valjda je teško dopisati i autoškole) 
    

Obrazloženje: Ovim Zakonom je propisana obveza provođenja preventivnih ili periodičnih tehničkih pregleda svih vozila koja sudjeluju u procesu osposobljavanja čime se dokazuje njihova tehnička ispravnost. Podržavamo prijedlog za B kategoriju vozila do 10 godina starosti. Ograničavanje starosti na deset godina za vozila A, A2, A i AM kategorije, je i ekonomski neodrživo ako se zna, da na primjer, motocikl na godinu radi svega 6 - 7 mjeseci i u deset godina prijeđe cca 8.000 – 12.000 kilometara. Poznavajući visinu troškova takvog vozila, jasno je da se ono u razdoblju od 10 godina ne može ni djelomično amortizirati pa je samim time postojeća zakonska odredba neodrživa. Činjenica je da autoškola mora imati tri motocikla i jedan skuter.

Cijena takvih vozila za autoškolu AM = 8.000,00 kn, A1 = 28.000,00 kn, A2 = 58.000,00 kn i A kategorija 58.000,00 kn uz činjenicu da A2 i A kategorija su identični motori samo limitirane snage. Uzmite u obzir i razmislite dali je moguće amortizirati vozila u tom roku.

S obzirom na nove tehnologije ugradnje kvalitetnijih materijala u motociklističkoj industriji, motocikli su daleko kvalitetniji nego prije te mogu zadovoljiti potrebe u autoškolama više od deset godina. Napominjemo samo da primjerice u Njemačkoj, koja ima daleko viši standard nego Hrvatska, nema ograničenja glede starosti vozila za obuku već se na njemu može obučavati sve dokle je vozilo tehnički ispravno. S produženjem starosne dobi vozila ne bi se narušili aspekti sigurnosti prometa i kvaliteta osposobljavanja.

S poštovanjem 

Predsjednik Hrvatskih autoškola
Nikola Vidaković dipl. ing. prometa
091/5069696

www.hrvatskeautoskole.hr
has@hrvatskeautoskole.hr