Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna Novosti POZIV - INICIJATIVA ZA ODRŽAVANJE OPĆEG SABORA AUTOŠKOLA

POZIV - INICIJATIVA ZA ODRŽAVANJE OPĆEG SABORA AUTOŠKOLA

01.12.2012. // 17:28

Kliknite za veću fotografijuSABOR HRVATSKIH AUTOŠKOLA ODRŽATI ĆE SE 08.12.2012 U 10.30 SATI ZAGREB, HOTEL ZOVKO, Slavonska avenija 59 Cilj nam je očuvati dignitet struke u sektoru. Predloženi i neformalni “Sabor autoškola” je poziv svim aktivnim udrugama u sektoru na solidarni poduzetničko – socijalni pristup na nacionalnoj razini, suradnju, razmjenu dobrih iskustva, na dobrovoljno povezivanje i mogućnosti koje se time otvaraju u cilju očuvanja radnih mjesta i rješavanja opće i pojedinačne problematike u ovoj specifičnoj možemo zaključiti “hibridnoj” (poduzetničko-obrazovnoj-edukativnoj djelatnosti) od općeg interesa, sukladno članku 200. ZOSPC.

UDRUGE:
AUTOŠKOLE DALMACIJE
                         I
UDRUGA HRVATSKE AUTOŠKOLE 

     1.   ODGOVORNIM  OSOBAMA U AUTOŠKOLAMA U RH – SVIMA
     2.   STRUKOVNIM UDRUGAMA IZ DJELATNOSTI AUTOŠKOLA-                                                                         

PREDMET:  POZIV  – INICIJATIVA 
  - za održavanje Općeg sabora  autoškola 

SABOR HRVATSKIH AUTOŠKOLA ODRŽATI ĆE SE 08.12.2012 U 10.30 SATI ZAGREB, HOTEL ZOVKO, Slavonska avenija 59

Poštovanim  predstavnicima/ama autoškola u RH

Svjesni  poteškoća koje su prije  svega  rezultat  gospodarske situacije i negativnih trendova tijekom u protekle tri godine, a što se najviše  reflektira kroz smanjeni broj polaznika i zbog  smanjene  kupovne moći  građana kao ključnih  korisnika naših usluga, a posljedica je  nedostatna realizacija  prihoda kod većine autoškola.
Sve je teže ostvariti razinu akumulacije potrebnu  za  redovita ulaganja u razvoj i održavanje, a kamoli  podizati  usvojene standarde u cilju dogoročne  konkurenosti ulaskom na tržište EU koje nas očekuje u sljedećem razdolju.
Mišljenja smo da su stvoreni uvjeti za stvaranje  oblika konsenzusa u djelatnosti , definiranjem strateške ciljeve, te  otkloniti međusobne nesuglasice  u lokalnim okvirima. Cilj nam je očuvati dignitet struke  u sektoru, u čemu je veliki dio naših kolega i zaposlenika  osvario gotovo cijeli radni vijek.
Predloženi i neformalni “Sabor autoškola” je poziv svim aktivnim udrugama u sektoru na  solidarni poduzetničko – socijalni   pristup na nacionalnoj razini, suradnju, razmjenu dobrih iskustva, na dobrovoljno povezivanje i mogućnosti koje se time otvaraju u cilju očuvanja radnih mjesta i rješavanja opće i pojedinačne problematike  u ovoj specifičnoj možemo zaključiti  “hibridnoj” (poduzetničko-obrazovnoj-edukativnoj  djelatnosti) od općeg interesa, sukladno članku 200. ZOSPC.
Naša je obaveza  proaktivno djelovanjti  na području stabilne i dugotrajne  zakonske i podzakonske regulative uz zaštitu specifičnosti, a posebno  u nadolazećim uvjetima poslovanja na „zajedničkom tržištu“ unutar Europske unije. Autoškole kao neposredni izvršitelji moraju imati  svoje predstavnike i  poziciju  subjekta u protivnom mogu biti dovedene u diskriminirajuću  poziciju u odnosu na zakonocavca i  birokratsko političke ili druge interese. Autoškole moraju imati poziciju priznatog i objektivnog partnera u odlučivanju.  
Stupanjem na snagu novih, očekivanim  izmjenama postojećih  zakona, porezna odgovornost i disciplina kao i   uvođenjem  fiskalnih kasa. Veliki broj autoškola  biti će u položaju  neophodnog provođenja  internog  restruktuiranja i konsolidacije poslovanja.
Cilj je formirati jedinstveno tijelo  kroz npr. vijeće, udrugu, klaster, inicijativu  ili neki od mogućih  oblika interesnog  zastupanja i glasnogovorništva u interesu većine.
Neophodno je već sada  planirati i drugi Sabor autoškola, za razdbolje veljača do  najkasnije  travnja 2013. kada se očekuju neophodne izmjene, dopune ili novi Zakonodavni okviri i temeljem istoga Podzakonski akti.

 Očekivanja su  da bi se broj sudionika na prvom Saboru  autoškola moglo odazvati broj od 180 do 220 zastupnika  autoškola, odnosno apsolutna i relativna većina ukupno aktivnih autoškola, stoga će za navedeno biti angažiran profesionalni moderator uz organizacijski operativno-koordinacijski odbor u svrhu organizacije Sabora.
Molimo predstavnike-ce autoškola da se uključe sa svojim prijedlozima, pripreme svoja pitanja, primjedbe,  zaključke ili razmšljanja, te  ukoliko je moguće da iste dostave elektronskom poštom  organizatorima na mail: has@hrvatskeautoskole.hr
    

Predloženi :
                                                                DNEVNI RED

Otvaranje sabora - pozdravne riječi organizatora i gostiju.

1. Stanje u  djelatnosti za razdoblje 2008. - 2012. god.
- razmjena  iskustva, podataka i rasprava

2. Status i zakonodavni okviri obavljanja djelatnosti osposobljavanja
a)  dogovor oko aktivnosti tijekom  prijelaznog razdoblja  2013.  godine
b)  prijedlog pripreme SWOT analize djelatnosti za 2. sabor   
c)  mogući kriteriji i otpimizacija sustava za razdoblje  2014.-2020. (EU)
- aktivnosti, rad i zastupanje u   strategiji zaštite zajedničkog interesa
- izbor  predstavnika (volontera)  u djelatnosti za stratešku litigaciju i lobiranje
 prema nadležnim tijelima RH i EU.
             
3. Zaključci i prijedlozi mjera Vladi RH i resornom ministarstvu
• Isti će biti  formirati u dvije kategorije
- Strateški ciljevi  - dugoročni nacionalnog karaktera
- Posebni i specifični ciljevi prema regionalnim ili lokalnim potrebama
 i aktualnoj  problematici

4. Izbor delegata  autoškola za organizacijski  odbor   Sabora Autoškola
- prijedlog je  da se organizacijski odbor sastoji od 29 predstavnika od kako bi bile zastupljene sve županije i svi svi pravni oblici kroz koje autoškole djeluju  (d.o.o., obrti ,učilišta, autoklubovi, srednje škole), te  stručni suradnici više profila  (promet,komunikologija  , ekonomija i pravo), zaposleni unutar autoškola ili vanjski suradnici,
- iz organizacijskog odobra formirati će se izvršni odbor od 11 članova
- iz izvršnog odbora biti će formiran pregovaračko-konzultativni tim


U nadi da će te se odazvati pozivu i aktivno sudjelovati  na  SABORU autoškola, očekujte  dodatne informacije tijekom sljedećeg tjedna.        


Srdačno Vas  pozdravljamo,

Nositelji Inicijative za pokretanje  Sabora Autoškola:

U ime  udruge Hrvatske autoškole,
Nikola Vidaković, predsjednik, Rovinj 01.12. 2012

U ime udruge Autoškole Dalmacije
Joško Komadina, predsjednik, Split, 01.12. 2012