Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna Novosti Prijedlog čl.213

Prijedlog čl.213

23.04.2017. // 15:39

Kliknite za veću fotografijuPrije svega, navedeno se odnosi na kaznene odredbe i kriterije zabrane rada, stručne kvalifikacije i prijelazne odredbe, odnosno pojašnjenje, raščlambu i kriteriji za primjena istih. U tome posebno ističemo članak 213. Zakona koje se odnose na donošenje zabrane rada autoškole. Stalna zabrana rada, najteži su oblik kažnjavanja i trebale bi svoje opravdanje imati kroz jasno definirani oblik, težinu, količinu, recidiv izvršenog prekršaja, te jasno preciziranu odgovornost autoškole kao tvrtke i stručnog radnika – pojedinca u protivnom radi se o netransparentnoj kolektivnoj odgovornosti.

Poštovani,
Uvažavajući osjetljivost i sve okolnosti oko donošenja predmetnog zakona, te svu različitost zainteresiranih subjekata, smatrali smo objektivnim dostaviti ovaj Prijedlog, a temeljimo ga stvarnim činjenicama i aktivnostima koje je naša udruga provodila u proteklim godinama. Pozitivan pristup problemima, uvažavanje, komunikacija, informiranje članova o aktivnostima udruge, rezultiralo je činjenicom da je HAŠ danas priznata udruga za proces osposobljavanja u autoškolama, te se njenim zaobilaženjem ili onemogućavanjem pristupa u radnu skupinu, na neki način može smatrati obezvrijeđivanjem mišljenja značajnog broja autoškola kroz poslodavce i posloprimce, obzirom da isti nisu zastupljeni kroz sadašnje predstavnike, a koje u potpunosti uvažamo u svojstvu demokratski izabranih predstavnika drugih manjih ili većih interesnih skupina, tijela ili udruga.
U svrhu kvalitetnije izrade Nacrta Prijedlog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, očekujemo poziv na hitno uključenje.
Neuključivanje predstavnika HAŠ-a u rad skupine za izradu Nacrta ZSPC, zasigurno će imati predznak neuvažavanja stavova 1/3 aktivnih autoškola, Udruge nastradalih u prometu i drugih strukovno vezanih grupacija.
Ovaj Prijedlog temeljimo na sljedećim provjeriljivim činjenicama, te opravdanost istog potvrđujemo sljedećim:
Hrvatske autoškole predstavljaju najveću specijaliziranu udrugu autoškola u RH s najvećim stručnim potencijalom.
Prije svega, navedeno se odnosi na kaznene odredbe i kriterije zabrane rada, stručne kvalifikacije i prijelazne odredbe, odnosno pojašnjenje, raščlambu i kriteriji za primjena istih. U tome posebno ističemo članak 213. Zakona koje se odnose na donošenje zabrane rada autoškole.
Stalna zabrana rada, najteži su oblik kažnjavanja i trebale bi svoje opravdanje imati kroz jasno definirani oblik, težinu, količinu, recidiv izvršenog prekršaja, te jasno preciziranu odgovornost autoškole kao tvrtke i stručnog radnika – pojedinca u protivnom radi se o netransparentnoj kolektivnoj odgovornosti.
Instruktor prekršitelj, po zatvaranju autoškole, ima mogućnost prelaska u drugu autoškolu, iako je sam izvršitelj. Posebna opasnost prijeti sa mogućnostima namjernog prekršaja na teret poslodavca, u slučaju nezadovljstva ili za vrijeme trajanja zakonskog otkaznog roka.
Spremni smo za objektivan pristup izradi zakona, dajemo potporu MUP-u, da se proglašenjem i provedbom novog zakona nastavi sa uvođenjem reda i podizanjem kvalitete osposobljavanja kandidata za vozače, prati i selektira kvaliteta rada autoškola selektivno edukacijski, što mora dovesti do isključivo objektivno primjenjivih sustava represije.
U vjeri i nadi da ćete prihvatiti naš Prijedlog sa obrazloženjem očekujemo Vaš pozitivan odgovor, vjerujući da će naš zajednički rad zadužiti buduće generacije vozača.

Potrebno je ispraviti, uskladiti i dopuniti stavak (3) koji bi trebao glasiti:

(3) „Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne obavlja poslove u skladu s propisima, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove zaključkom će im naložiti otklanjanje nedostataka u roku od 30 dana. Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne otkloni nedostatke u određenom roku, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će autoškoli privremeno na trideset dana zabraniti rad".