Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna Novosti Prijedlog HAŠ-a u svezi Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Prijedlog HAŠ-a u svezi Zakona o sigurnosti prometa na cestama

23.04.2017. // 15:33

Kliknite za veću fotografijuPrijedlog izmjene članka 202. točke 6. (6) Osposobljavanje kandidata za vozače obavlja se prema jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, po pojedinoj kategoriji vozila, sa “B” kategorijom kao osnovicom, a koje kao minimalne propisuje i najmanje jedanput godišnje usklađuje, prema zahtjevima Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 202. točka 3. briše se.

Obrazloženje:
Mišljenja smo da propisno opremljeno i označeno prometno vježbalište za osposobljavanje kandidata za vozače treba ukinuti jer više nema svrhu. Ako je već potrebno za sprovođenje ispita tada neka HAK osigura propisno opremljeno i označeno prometno vježbalište za sprovođenje ispita. Istodobno to su veliki nepotrebni troškovi za autoškolu. Poligonske radnje koje se vježbaju na prometnom vježbalištu ionako ispitivači sprovode ispituju na javnim cestama odnosno javnim površinama.

Prijedlog izmjene članka 202. točke 4.

4. najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, lizingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije vozila do 10 godina starosti, A1, A2, A, AM kategorije do 15 godina starosti a za ostale kategorije vozila do 20 godina starosti.

Obrazloženje:
Ovim Zakonom je propisana obveza provođenja preventivnih ili periodičnih tehničkih pregleda svih vozila koja sudjeluju u procesu osposobljavanja čime se dokazuje njihova tehnička ispravnost. Podržavamo prijedlog za B kategoriju vozila do 10 godina starosti. Ograničavanje starosti na deset godina za vozila A, A2, A i AM kategorije, je i ekonomski neodrživo ako se zna, da na primjer, motocikl na godinu radi svega 6 - 7 mjeseci i u deset godina prijeđe cca 8.000 – 12.000 kilometara. Poznavajući visinu troškova takvog vozila, jasno je da se ono u razdoblju od 10 godina ne može ni djelomično amortizirati pa je samim time postojeća zakonska odredba neodrživa. Činjenica je da autoškola mora imati tri motocikla i jedan skuter. Obzirom na nove tehnologije ugradnje kvalitetnijih materijala u motociklističkoj industriji, motocikli su daleko kvalitetniji nego prije te mogu zadovoljiti potrebe u autoškolama više od deset godina. Napominjemo samo da primjerice u Njemačkoj, koja ima daleko viši standard nego Hrvatska, nema ograničenja glede starosti vozila za obuku već se na njemu može obučavati sve dokle je vozilo tehnički ispravno. S produženjem starosne dobi vozila ne bi se narušili aspekti sigurnosti prometa i kvaliteta osposobljavanja.

Prijedlog izmjene članka 202. točke 6.

(6) Osposobljavanje kandidata za vozače obavlja se prema jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, po pojedinoj kategoriji vozila, sa “B” kategorijom kao osnovicom, a koje kao minimalne propisuje i najmanje jedanput godišnje usklađuje, prema zahtjevima Ministarstvo unutarnjih poslova.

Obrazloženje:
Obzirom na neprestani rast cijena nafte, redovnog inflatornog ciklusa, porasta troškova života i bruto plaća, kao i svih ostalih troškova poslovanja, jedinstvene minimalne izračunske elemente, kao važan zaštitni mehanizam u djelatnosti osposobljavanja vozača, potrebno je godišnje najmanje jedanput usklađivati s indeksom rasta cijena. Time se osigurava da minimalna zaštitna cijena uistinu to i bude, a ne da se autoškole dovedu u poziciju ( kao sada ) da ta cijena ne pokriva ni najosnovnije troškove. Situacija u kojoj neki troškovi poslovanja porastu skoro i 100% a jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata ostanu nepromijenjeni opasna je za ovu djelatnost (koja se obavlja u općem interesu) jer izravno može utjecati na razinu kvalitete osposobljavanja. Neprimjenom takve metode nadalje se dozvoljava implementacija damping cijena u kombinaciji sa neprijavljivanjem stvarnih troškova i prevaciranjem istih iz zakonski oporezivih u neoporezive, najčešće na teret poreza i doprinosa, čime su ugroženi najviše sami instruktori-zaposlenici kao najborojniji u samoj djelatnosti.