Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna O udruzi Djelatnost udruge

Djelatnost udruge

DJELATNOST UDRUGE
Udruga HAŠ bavi se djelatnostima organizacije tehničke kulture, a stručno znanje i iskustvo u tom području djelovanja je najveća snaga udruge.                                                                                                          

Ciljevi udruge zasnivaju se na:
- aktivnom sudjelovanju u promicanju prometne kulture
- uspostavljanju boljih međusobnih strukovih i poslovnih odnosa među članovima
- praćenju i izučavanju gospodarskih tokova u djelatnosti
- pripremi programa i projekata obrazovanja, osposobljavanja
- zajedničkom tržišnom i poslovnom nastupanju
- razvoju i poticanju primjene etičkih načela struke
- poticanju suradnje s drugim strukovnim organizacijama
- poticanju tehnološkog razvoja i primjene europskih standarda
- zastupanju interesa članova Udruge kod Vlade RH, Ministarstava i kod drugih tijela državne vlasti
- uključivanju putem zakonom dozvoljenih postupaka i razvojem suradnje s nadležnim tijelima u postupcima donošenja zakonskih i podzakonskih akata u svezi s djelatnošću, te drugih djelatnosti od interesa za svoje članove                                                                                                                                            

Shodno navedenim ciljevima Udruga obavlja slijedeće djelatnosti:
- sudjeluje u predlaganju i raspravi oko donošenja propisa kojima se uređuje materija   osposobljavanja kandidata za vozača i provođenje vozačkih ispita
- daje mišljenja o politici osposobljavanja kandidata za vozače
- daje mišljenja o nacrtima i prijedlozima propisa iz područja osposobljavanja kandidata za vozače i provođenja vozačkih ispita
- daje mišljenje o radu i o mogućnostima poboljšanja rada tijela koja provode propise iz područja osposobljavanja kandidata za vozače i provođenje vozačkih ispita
- predlaže ravnomjerniju raspodjelu poreznog tereta i načina oporezivanja
- predlaže mjere za ujednačavanje kriterija za provođenje vozačkih ispita
- utvrđuje elemente tržišnog poslovanja u djelatnosti osposobljavanja
- utvrđuje uvjete nabave nastavnih sredstava i pomagala
- stručno usavršavanje djelatnika koji provode osposobljavanje kandidata za vozače
- inicira izradbu nastavnih sredstava i njihovu standardizaciju
- organizira javna predavanja, znanstvene i stručne skupove
- izdaje odgovarajuće stručne publikacije u skladu sa zakonom