Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna O udruzi Povijest

Povijest

POVIJEST STVARANJA UDRUGE HRVATSKIH AUTOŠKOLA

Udruga HRVATSKE AUTOŠKOLE (skraćeno HAŠ) je dobrovoljna i nezavisna udruga autoškola, koja štiti i promiče prava i interese svojih članova u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kao i sva ona područja koja se odnose na djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače i sigurnosti prometa.
Udruga HAŠ osnovana je 16. prosinca 2006. godine na osnivačkoj skupštini u Zagrebu temeljem odluke o udruživanju šest dotadašnjih udruga (HRVATSKA ZAJEDNICA AUTOŠKOLA, HRVATSKA UDRUGA AUTOŠKOLA, UDRUGA AUTOŠKOLE HRVATSKE, UDRUGA SREDNJIH PROMETNIH ŠKOLA HRVATSKE, UDRUGA INSTRUKTORA I AUTOŠKOLE ISTARSKE ŽUPANIJE pri HUP-ca).
Potreba udruživanja u udrugu HRVATSKE AUTOŠKOLE proistekla je iz sveopće nesigurnosti  autoškola na području RH kao i zaposlenih u tvrtkama koje obavljaju osposobljavanje kandidata za vozače, te potrebe usmjeravanja aktivnosti ka specifičnim problemima osposobljavanja.
Upis udruge HAŠ izvršen je dana 09.ožujka 2007. pod registarskim brojem 21005271 te od tog datuma udruga počinje sa radom i stječe svojstvo pravne osobe.
Cilj HAŠ-a je stvaranje kompaktne udruge koja kroz aktivnosti može odgovoriti potrebama društva, autoškola, odgovoriti na sva ona pitanja kojima su autoškole opterećene, djelatnika koji su nepravedno „zakidani“ na svojim radnim mjestima bilo od pojedinih nadležnih ministarstva ili stručne organizacije.
Nakon nepune godine rada od udruživanja u jedinstvenu udrugu pozicija HAŠ-a se osnažila što je rezultiralo osnivanjem pet regionalnih ogranaka (IC OSIJEK - SLAVONIJA, IC  SPLIT - DALMACIJA, IC ZAGREB - ZAGREBAČKI PRSTEN, IC ZAGREB - SJEVERNO-ZAPADNA HRVATSKA, IC RIJEKA - PRIMORJE) na području RH.
Takva pozicija udruzi donosi status jedinstvene nacionalne udruge autoškola koja svojim iskustvenim i stručnim potencijalima želi pružiti stručni doprinos u unapređenju procesa osposobljavanja kandidata za vozače i sigurnosti prometa u RH. 

Danas udruga HAŠ okuplja 104 autoškole  na području RH s oko cca 700 djelatnika.   
Od samog osnutka udruga osigurava stručnu i pravnu pomoć članovima u svim podružnicama i u svim situacijama vezanim za rad i iz rada u kojima im je stručna i pravna pomoć potrebna. Temeljno pravo svakog člana udruge mora biti obostrani interes i uvažavanje pravnih vrijednosti vezanih za djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače kao i pružanje uzajamne pomoći
svakom članu u trenutku kada je to najpotrebnije.

Biti članom udruge HAŠ zalog je za bolje sutra djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače jer:

                     USPJEŠNE AUTOŠKOLE SUDJELUJU U KREIRANJU SVOJE BUDUĆNOSTI
                                                                        -
                                                     OSTALIMA SE ONA DOGAĐA!!!