Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna O udruzi Pravna pomoć

Pravna pomoć

Pružanjem besplatne pravne pomoći doprinosi se jačanju zakonitosti, te ekonomičnijem ostvarivanju prava i interesa autoškola.

Besplatna pravna pomoć obuhvata:


· davanje pravnih savjeta;
· pomoć kod sastavljanja isprava;
· pomoć pri sastavljanju predstavki i prijedloga nadležnim organima;
· vršenje drugih poslova pravne pomoći.

Pravna pomoć pruža se prvenstveno:


· Udruzi HRVATSKE AUTOŠKOLE u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava,

S nama možete stupiti u kontakt i glede ostalih pravnih problema te doznati možemo li vam pružiti pomoć.

Vaša pitanja pošaljite na e-mail:
has@hrvatskeautoskole.hr

Vaše pitanje biće proslijeđeno pravnom savjetniku gosp. Mariu Klokočovniku dipl. iur. i odgovor ćete dobiti putem e-maila.

Radi efikasnijeg riješenja Vašeg problema molimo Vas da precizno definišete Vaše pitanje.

Hvala Vam što učestvujete u direktnom kontaktu sa HRVATSKIM AUTOŠKOLAMA.