Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna Online testovi

Online testovi

O simulacijskim ispitima

Ova simulacija ispita je izrađena prema originalnim pred-ispitnim testovima i najvećim dijelom se ne razlikuje od njih. Međutim, postoje neki dijelovi ispita koji su morali biti izmijenjeni zbog tehničke naravi programa.
Za izradu ovih on-line simulacijskih ispita koristili smo pred-ispitne testove koje je izvorno pripremio HAK (Hrvatski autoklub).

U ponudi rješavanja testova možete odabrati:
1. Automatsko generiranje po kategorijama i gdje će svaki puta računalo dodijeliti 38 pitanja slučajnim odabirom
2. Fiksne testove po kategorijama koji su uvijek isti.
Testove odabirete po kategoriji polaganja «A», «B», «C» i «C+E».


Upute za rješavanje ispita

Pred vama se nalazi test s ukupno 38 pitanja. Pitanja mogu imati jedan ili više točnih odgovora! Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta. Vaša zadaća je da svako pitanje pročitate i odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan. Na pitanje se odgovara klikom miša na polje “dalje”s lijeve strane dolje.

Po završetku rješavanja testa, kliknut ćete na gumb "dalje" i možete vidjeti rezultate vašeg testa. Slijedeće što ćete vidjeti je kompletna statistika vašeg rješavanog testa na temelju koje ćete znati jeste li zadovoljili na pred-ispitnom testu.

Ako ste uspješno svladali program i riješili ovaj pred-ispitni test, možete pristupiti službenom ispitu. U slučaju da niste zadovoljili na ovom pred-ispitnom testu, ne prijavljujte se za ispit, već ponovite gradivo i utvrdite svoje znanje koristeći dopunsku nastavu.

Kriterij za ocjenjivanje

Test je vrednovan sa 120 bodova. Za svako pitanje u testu predviđen je određen broj bodova u desnom stupcu. Pitanje na koje kandidat nije odgovorio ili je netočno odgovorio ili je djelomično odgovorio, biti će označeno kao netočno. Kandidat je na pred-ispitu zadovoljio, ako je postigao najmanje 90% bodova od ukupno mogućih.

Prijava za korisnike

Sa Vašim podacima (korisničko ime i lozinka) koji ste zaprimili prijavite se na vrhu stranice ove stranice