Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna UČLANJENJE U HAŠ

UČLANJENJE U HAŠ

 

Pozdrav svima Vama koji ste se prepoznali u HAŠ-ovoj Viziji i akcijama Udruge.
HAŠ trenutačno okuplja 104 entuzijasta i otvorena je i za Vas.
Sukladno Statutu Udruge članom Udruge može postati svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao i fizička osoba koja se bavi osposobljavanjem kandidata za vozače.
Udruga evidentira svakog člana u evidenciju članova.
Članarina
Članarina se plaća za kalendarsku godinu i iznosi 700,00 kuna. Članovi koji su vlasnici dviju ili više škola imaju popust 70%
Ispunjenu pristupnicu (HAŠ_Pristupnica_2008.doc) pošaljite na adresu
has@hrvatskeautoskole.hr. nakon čega ćemo Vas kontaktirati e-mailom.