Udruga Hrvatske Autoškole
Gdje se nalazite:   Početna UČLANJENJE U HAŠ Pristupnica

Pristupnica

Pozdrav svima Vama koji ste se prepoznali u HAŠ-ovoj Viziji i akcijama Udruge.

HAŠ trenutačno okuplja 104 entuzijasta i otvorena je i za Vas.
Sukladno Statutu Udruge članom Udruge može postati svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
kao i fizička osoba koja se bavi osposobljavanjem kandidata za vozače.

Udruga evidentira svakog člana u evidenciju članova.

Članarina

Članarina se plaća za kalendarsku godinu i iznosi 700,00 kuna. Članovi koji su vlasnici dviju ili
više škola imaju popust na drugu autoškolu 70%.
Ispunjenu pristupnicu (HAŠ_Pristupnica_2008.doc) pošaljite na adresu
has@hrvatskeautoskole.hr.
nakon čega ćemo Vas kontaktirati e-mailom.

UPLATE MOŽETE IZVRŠITI NA RAČUN HRVATSKIH AUTOŠKOLA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA: IBAN:32 23900011100034353 0 

OBRAZAC PRISTUPNICE